Skyltar med symboler och text avsedda för el-installatörer och linjemontörer. Hårdplast (PVC), aluminium 1,5mm eller klisterdekaler. Samtliga är tåliga utomhus och tål UV ljus.

Likspänning från Solceller - Stående

Delvis Spänningssatt

Bakspänning

Bryt Strömmen

Farlig Spänning

230/400 Volt

Knivsäkring

Livsfarlig Ledning - Liggande

Tillträde Förbjudet

Tillträde Förbjudet - Livsfarlig Spänning

Solceller

220 Volt

230 Volt

3x400 Volt

Likspänning från Solceller - Liggande

Livsfarlig Ledning

Avbrottsfri Kraft (UPS)

Bryt & Lås

Spänningslöst Tillstånd

Högspänning

Kabel För Starkström

Livsfara - Tillträde Förbjudet

Livsfarlig Ledning - Stående

Värmekabel

Elcentral - Blockeras Ej

220/380 Volt

380 Volt

Får Ej Manövreras